Zarejestruj się | Zapomniałem hasła
Dziś jest: 24 lipca 2024, imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny

Porady prawne
powrót

Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Kodeks pracy przewiduje możliwość jednostronnego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika w trybie natychmiastowym, a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dokonanie przedmiotowego rozwiązania umowy może nastąpić w dwóch przypadkach.

Pierwszy przypadek związany jest z wydaniem orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika jeżeli pracodawca nie przeniesie pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia posiadane kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1 k.p.). Należy więc wskazać, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero wówczas, gdy pracodawca w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim nie przeniesie pracownika do świadczenia innej pracy. 

Pracownik może również rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W sytuacji rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia (art.55 § 11 k.p.).

Oświadczenie pracownika w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Podkreślić należy, iż rozwiązanie umowy w tym trybie nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika informacji o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn o których mowa powyżej pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Kodeks pracy stwarza zatem pewną fikcję prawną, a mianowicie że zakończenie umowy nastąpiło w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot zatrudniający. Powyższe może mieć zatem przełożenie na szereg uprawnień pracownika, przysługujących mu na mocy układu zbiorowego pracy czy też regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego pracodawcy, a które to akty mogą uzależniać przyznanie pewnych świadczeń od sposobu ustania stosunku pracy. 

Aleksandra Kubecka

CDO24 Centrum Ochrony Prawnej

Infolinia: 801 00 31 38

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138 (lub 32 44 57 822), który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

źródło: Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ "S"

Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2021, godz: 12:32:08
Wypowiedz się

Aby móc wypowiedzieć się musisz się zalogować.

AktualnościDziałalność KomisjiArtykułyPorady prawneGaleriaMultimediaUbezpieczeniaPrzydatne adresyDokumentySkład komisjiAnkietyKontakt
copyright © 2024
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w Krosno Glass S.A.